شبکه‌های برتراشه و ارتباطات چیپلت‌ها: میان‌گذرهای الکتریکی و نوری

Abstract:

This presentation explores communication challenges in 2.5D chiplet systems, highlighting interconnectivity and bandwidth demands. Achieving interconnectivity involves microbumps connecting chiplets to the interposer, utilizing an electrical network with a deadlock-free, fault-tolerant routing algorithm. However, electrical interposer networks encounter challenges meeting high bandwidth and low latency demands for inter-chiplet communication. On-chip optical communication emerges as a solution, providing low latency and high bandwidth. Nevertheless, optical communication introduces power consumption challenges, leading to the development of a reconfigurable, power-efficient silicon photonic interposer network. Leveraging these innovations, 2.5D chiplet systems advance in terms of cost-effectiveness, modular designs, and enhanced energy efficiency, particularly in machine learning accelerators.

جزییات:

سخنران:    هادی‌شهریار شاه‌حسینی (دانشگاه علم و صنعت ایران)، عبادالله طاهری (دانشگاه ایالتی کلرادو)
تاریخ برگزاری:  دوشنبه 20 آذر 1402
ساعت برگزاری:  ساعت 10:00 الی 11:30
برگزار کننده:   پژوهشکده الکترونیک
محل برگزاری:  سالن جلسات پژوهشکده الکترونیک
هماهنگ کننده:   مهندس فرهاد یوسفی

مخاطبین:

 پژوهشگران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته مهندسی الکترونیک مهندسی مخابرات و مهندسی کامپیوتر

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علم و صنعت ایران می باشد. نقل هرگونه مطلب از این وب سایت بدون اخذ مجوز، مجاز نمی باشد.