طراحی و ساخت ترانزیستور GaN HEMT‌ با استفاده از دستگاه MBE

چکیده:

در این سخنرانی ابتدا به معرفی ساختار ترانزیستور HEMT و مبانی فیزیکی آن، از جمله به چگونگی شکل گیری باندهای انرژی و تشکیل گاز الکترونی 2DEG پرداخته می شود. سپس به مدلسازی رفتار این نوع ترانزیستور پرداخته می شود. در بخش دوم، روشهای مدلسازی این افزاره جهت کاربردهای عملی مورد بحث قرار می گیرد. در بخش سوم، پس از معرفی سیستم MBE، اجزاء آن و اصول عملکردی آن، به چگونگی و مراحل ساخت افزاره GaN HEMT  با استفاده از این سیستم پرداخته می شود.

جزییات:

سخنران:  دکتر جواد یاوند حسنی
تاریخ برگزاری:  شنبه 2 دی 1402
ساعت برگزاری:  ساعت ۱۰:۰۰ الی  ۱۲:۰۰
برگزار کننده:  پژوهشکده الکترونیک
محل برگزاری: سالن اجتماعات پژوهشکده الکترونیک
هماهنگ کننده: مهندس فرهاد یوسفی

مخاطبین:

متخصصین حوزه افزاره‌های نیمه‌هادی، متخصصین حوزه طراحی مدارهای فرکانس بالا، متخصصین حوزه فیزیک حالت جامد

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علم و صنعت ایران می باشد. نقل هرگونه مطلب از این وب سایت بدون اخذ مجوز، مجاز نمی باشد.